Important pentru entitatile din sistemul public: in Monitorul Oficial nr. 963 a aparut Hotararea Guvernului nr. 877 prin care au fost modificate normele de aplicare privind intocmirea REVISAL, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 500, fiind infiintat registrul public prin care se vor raporta datele de catre instutiile publice pentru functionarii publici, inclusiv persoanele alese. Acesta se intocmeste, completeaza si transmite de catre institutiile /autoritatile publice carora le sunt aplicabile dispozitiile Legii cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Registrul public se va completa in ordinea incheierii contractelor individuale de munca/actelor administrative de numire pentru functionarii publici/altor acte privind exercitarea functiei de catre personalul platit din fonduri publice