charts2

Servicii de contabilitate, audit, consultanta, expertize si servicii conexe

business chart showing financial success at the stock market

Contabilitate

 • Inregistrarea in program a tuturor documentelor financiar-contabile
 • Intocmirea jurnalelor contabile, registrul jurnal si registru inventar
 • Intocmirea balantei de verificare
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
 • Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil
Consulting

Consultanta fiscala

 • Asistenta privind legislatia fnanciar – contabila
 • Impozitarea societatilor comerciale
 • Consultanta privind contabilizarea activelor imobilizate
 • Consultanta privind contabilizarea stocurilor
 • Consultanta privind contabilizarea trezoreriei
 • Consultanta privind contabilizarea veniturilor si cheltuielilor
photo shot of pen and business graph

Audit

 • Servicii profesionale de audit prestate conform standardelor international
 • Audit financiar
 • Audit fiscal
 • Auditarea situațiilor fnanciare
Hands with tablet computer. Finance and accounting business.

Expertize fiscale si contabile

 • Expertizele fiscale pot fi efectuate numai de catre consultantii fiscali – membri activi ai Camerei Consultantilor Fiscali
 • Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostințe de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil
 • Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de: Codul de procedura civila, Codul de procedura penala si alte legi specifice
 • Expertizele contabile extrajudiciare sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei
New life concept. Plant and coins.

Salarizare - personal

 • Intocmire contracte de munca, acte aditionale;
 • Depunerea documentatiei la I.T.M si obtinerea parolei de acces la revisal;
 • Operarea datelor in REVISAL;
 • Calculul salariilor si a tuturor impozitelor si contributiilor pe salarii si plata acestora
Many arrows of different colors connect several people in a communication network

Servicii oferite institutiilor publice

 • Consultanta in domeniul financiar contabil, inclusiv verificarea realitatii si legalitatii datelor mentionate in situatiile financiare
 • Consultanta, indrumare si asistenta cu privire la achizitiile publice, investitii, urbanism, impozite si taxe locale
 • Asistenta specializata pentru controalele si misiunile de audit efectuate de institutiile cu atributiuni in acest sens
 • Servicii privind organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv.